Územní řízení

Aktualizováno 29.10.2012

pro projekt
Revitalizace sídlištních ploch ,,Letňanské lentilky“  – 1. fáze (etapa 1-3)

V pondělí, 29. října 2012, 14:00 hod

V rámci územního řízení se bude konat veřejné ústní jednání. Do té doby je možné nahlížet do dokumentace ke stavbě na odboru výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9-Letňany (nejlépe v úředních hodinách: Po, St od 8.30 hod. do 17.00 hod, Út, Čt od 8.30 do 14.30 hod., Pá od 8.30 do 10.30 hod, nejlépe po telefonické domluvě v kanc. č. 3.36 ve 2. patře). Více …