Magistrát zamítl odvolání SVJ 450 jako nepřípustné

 

zobrazeno 591 x

Ze stránek společenství 450:

Stavební odbor Magistrátu zaslal se dvouměsíčním zpožděním (!) své rozhodnutí ze dne 23.11.2012, kterým zamítl jako nepřípustné odvolání SVJ 450 do územního rozhodnutí Letňanských lentilek.
Aktivní legitimaci odvolatele přitom odvolací orgán zkoumal nikoliv podle stavebního zákona, který ji SVJ v tomto typu řízení bez dalšího přiznává, ale dovozuje ji z vymezení předmětu činnosti SVJ dle zákona o vlastnictví bytů. Argumentace MHMP je v této zásadní otázce nepřesvědčivá, podobně jako byla v případě prvoinstančního rozhodnutí. Navíc řízení je zatíženo procesní vadou, kdy se správní orgán napřed řádně nevypořádal s námitkami podjatosti úředních osob a úkonů opominutého účastníka.

Výbor Společenství, vázán vůlí pléna shromáždění z 18.9.2012, bude dále zastávat odmítavý postoj k projektu Letňanské lentilky a proti rozhodnutí podá správní žalobu s návrhem na odklad vykonatelnosti.

Příloha:

Územní rozhodnutí o ‘Letňanských lentilkách’ napadeno odvoláním

 

zobrazeno 432 x

Z webových stránek Společenství pro dům čp. 450:

Územní rozhodnutí o ‘Letňanských lentilkách’ napadeno odvoláním

Kontroverzní projekt radního Mikuleckého ‘Letňanské lentilky’ získal územní rozhodnutí narychlo, pouhý den po veřejném projednání. Naše společenství, podobně jako další SVJ, v tomto řízení uplatnilo své námitky. Tyto však nejenže nebyly řádně vypořádány, dokonce bylo SVJ upřeno právo být účastníkem řízení.

Z tohoto důvodu podalo SVJ 450 dnešního dne řádné odvolání a očekává, že napadené rozhodnutí bude pro doloženou nezákonnost v celém rozsahu zrušeno.

Plné znění odvolání nabízíme ke stažení.

Publikováno dne 14. 11. 2012 v 10.00 hodin

Více …