Komise RSŽP: možnost účasti na jednání

zobrazeno 612 x

Na každém jednání Komise regenerace sídliště a životního prostředí je diskutován aktuální stav projektu Letňaské lentilky. I přesto, že jednání komise není ze zákona veřejné, nabízíme občanům možnost zúčastnit se a diskutovat společně. Termíny do prázdnin 2013 jsou předběžně stanoveny na 15/5 a 26/6, vždy v 18,00 v místnosti 4.05 na Letňanské radnici.

Aktualizace 23.7.2013: V druhé polovině roku jsou termíny schůzí předběžně stanoveny na 18.9., 30.10. a 11.12. 2013. Více …

Vznikne občanské sdružení “Za záchranu valu”?

 

zobrazeno 453 x

Likvidace zeleně v Dejvicích zeleň zmizelá

Tento obrázek s následujícím komentářem jsem dostal mailem od příznivce zachování valu:

Stalo se 1.4.2013 v Dejvicích. Docela si říkám, jestli to není předobraz našeho valu. Lidé z okolí tam „zaspali“, a než se vzpamatovali, tak bylo po zeleni.

V dalším mailu přišel návrh na zřízení občanského sdružení „Za záchranu valu“. Osobně se mi tento nápad, v případě, že by se zapojil dostatečný počet lidí, líbí. Sdružení má oproti jedinci silnější pozici při jednání s úřady. Hlavní výhodou sdružení je možnost zúčastnit se správních řízení, pokud je sdružení správně zaregisrováno na příslušných úřadech (výstavby a územního rozhodování, dopravy a životního prostředí). Připomínky a námitky o.s. musí být úřady v rozhodnutí písemně vypořádány. Lze využít možnost odvolat se k nadřízenému orgánu apod.

Rád bych znal Váš názor na ustanovení Občanského sdružení. Prosím zájemce o případné členství aby se ozvali. Uvítám i návrhy na název OS.

Předseda komise „životního prostředí“ prosazuje parkoviště na úkor zeleně?

 

zobrazeno 532 x

V zápisu komise RSŽP z 6. března stojí:

Nová parkovací místa na sídlišti

„JM představil záměr na vybudování nových parkovacích míst (mimo projekt Letňanských lentilek). Komise v diskusi nedošla je (sic!) jednoznačnému stanovisku. PF upozorňoval, že komise ŽP musí prosazovat ochranu zeleně a nemůže souhlasit se zabírání zelených ploch ve prospěch nových parkovacích míst. JM upozorňoval na problémy s parkováním na celém sídlišti a potřebou řešit je mj. i zabíráním zelených ploch, které nejsou občany využívány nebo pouze minimálně. Komise bude vyzvána ke stanovisku do příštího jednání, a proto byli všichni členové požádáni o vlasti (sic!) vlastní vyjádření k záměru do 31/3/2013.“
Zvýraznění V.Č

Velmi oceňuji stanovisko člena komise Pavla Filípka. Naopak jsem doslava znechucen názorem JM. Podobné vyjádření bych pochopil např. u předsedy komise pro dopravu, ale je dle mého názoru zcela neakceptovatelné u předsedy komise pro ŽP. Ten by měl zelené plochy hájit (stejně jako PF), bez ohledu na to jestli jsou více či méně lidmi využívány. Vždyť jejich funkce je daleko širší než jak je chápe JM. Jsem opravdu zvědav, jak se k záleitosti vyjádří zbývající členové komise. Více …

Metropolitní plán

 

zobrazeno 746 x

Na mimořádném jednání dne 7. 6. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy rozhodlo o ukončení pořizování dosavadního „nového“ Územního plánu hl. m. Prahy ve fázi doprojednaného Konceptu (z roku 2009):

Zastupitelstvo HMP ukončilo pořizovaní Konceptu a zahájilo pořízení Metropolitního plánu Více …

Co „neprošlo“ na lentilkách

 

zobrazeno 814 x

V tomto příspěvku budu postupně přidávat mé a Vaše komentáře o nichž se domnívám, že splňují etický kodex, a přesto nebyly zveřejněny na stránkách projektu letňanské lentilky. Je to jedna z cest jak dosáhnout toho, aby i nepohodlné názory se na webu lentilek objevovaly. Také pokud by stejný nebo podobný dotaz položilo více lidí, bylo by těžší jej ignorovat. Věřím, že již brzy v tomto příspěvku nebudou přibývat nové položky. Více …

Referendum k valu

 

zobrazeno 2471 x

Nechá nás radnice také rozhodnout kdy se bude referendum konat?

MČ Praha 18 oznámila, že o osudu valu v Malkovského ulici rozhodnou obyvatelé této ulice (č.p. 592 – 601) v lokálním referendu, které proběhne v první polovině roku 2014.
příspěvku k referendu se píše:

V roce 2014 bude již k dispozici projektová dokumentace, na jejímž základě bude možné detailně posoudit, která z nabízených variant bude pro tuto část Letňan lepší.

a dále

V listopadu 2012 bude proveden první prořez nemocných borovic a v průběhu roku 2013 proběhnou další udržovací práce na zeleni.

Uspořádání referenda je rozumný krok, toho si vážím. Nesouhlasím však s načasováním referenda. Více …

Výzva

pro zastánce valu v Malkovského ulici

Dobrý den,

prosím každého, kdo by se chtěl přidat k zastáncům zachování zeleného valu v Malkovského ulici nebo kdo by se chtěl podílet na vytváření obsahu těchto stránek, aby mne kontaktoval na

e-mail:  cadekv@volny.cz nebo
mobil:   734 403 958

Také můžete zanechat vzkaz v komentářích u tohoto příspěvku.

Děkuji

Ing. Václav Čadek
Malkovského 594
Praha 18 – Letňany

Více …

Kdo vystupuje jménem obyvatel ulice Malkovského?

 

zobrazeno 446 x

Aktualizace 4.12.2012

V článku O valu v Malkovského rozhodne referendum 2014 jeho autor uvádí:

Po dohodě s obyvateli Malkovského ulice vyhlásí MČ Praha 18 v první polovině roku 2014 lokální referendum, kterého se budou moci účastnit všichni obyvatelé s trvalým pobytem v Malkovského 592 – 601.“

Znám minimálně dvě SVJ (z deseti možných), která se o referendu dozvěděla až z webu lentilek. Takže se ptám: Kdo vystupuje při jednáních s radnicí za obyvatele ulice Malkovského? Více …