Zpráva o účasti a jednáni o valu na Fóru Zdravé město 2013

zobrazeno 841 x

Protože se poslední dobu vyskytly nejasnosti ohledně dalšího osudu zeleného ochranného valu v Malkovského ulici, pokusili jsme se jako skupina zastánců valu prosadit toto téma k dalšímu projednání během účasti na veřejné diskusi Fórum Zdravé město 2013 (Deset problémů Letňan). V rámci diskusní skupiny „Životní prostředí“ jsme vznesli požadavek vypracování kvalitního projektu dosadby dřevin do valu odbornou krajinářskou firmou tak, aby val následně dobře plnil svou ochrannou funkci. U stolu životního prostředí se však sešly další závažné podněty* takže naše, spíše lokální téma, skončilo až na třetím „nepostupovém“ místě.

Byli jsme však osloveni panem Ing.  Mikuleckým, radním pro regeneraci sídliště a životní prostředí, do jehož kompetence val spadá. Pan Ing. Mikulecký s námi otázku vstřícně diskutoval i přes počáteční nedorozumění (nepřišli jsme v pozici protestujících kritiků, ale poděkovat, že se MČ začala o val starat, věcně problém probrat a získat nosné informace o projektu „Letňanské lentilky“ i o valu). Dle vyjádření Ing. Mikuleckého v plánech likvidace zeleného valu v Malkovského ul. není, město přebralo péči o jeho údržbu a nadále se bude starat o to, aby val plnil svou ochrannou funkci. Tuto informaci jsme zhodnotili jako velice pozitivní a zřejmě jako nejlevnější a nejrozumnější alternativu řešení ochrany Malkovského ulice před hlukem, prachem a zplodinami z přilehlých komunikací.

Sluší se poděkovat Ing. Mikuleckému za čas, který diskusi věnoval, i za to že se město o val začalo starat.

Jsme rádi, že se tímto vyjasnilo, že do budoucna se nebude řešit parkování na úkor zeleného valu a zhoršení životního prostředí obyvatel Malkovského.

Poděkování patří také těm, kterým není lhostejné prostředí v němž žijí a Fóra se aktivně zúčastnili.

  • *odklon silnice přes lesopark – konečné 2. místo,
  • *zabrání orné půdy pro komerční bytovou výstavbu – konečné 4. místo
Foto podnětu, s kterým jsme na Fórum přišli

Podoba podnětu, s kterým jsme na Fórum Zdravé město 2013 přišli

Foto konečných výsledků hlasování na Fóru Zdravé město 2013
Celkový součet 90 hlasů odpovídá 45 hlasujícím

www.zdravamesta.cz
Další informace k Národní síti zdravých měst ČR v Letňanech je zde.
Projekt Praha 18 – Zdravé město   D E K L A R A C E
Portál MA21:
00231321 – Praha 18

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *