Aktuální stav dotační žádosti

zobrazeno 624 x

Převzato z webu Letňanské lentilky.

Projekt Letňanských lentilek žádá o dotace v rámci programu Operační program Praha Konkurenceschopnost. Žádost byla podána 29/11/2012 a stále probíhá její hodnocení. Výsledek, zda Letňanská dotační žádost uspěla, bude znám na konci školního roku.

Aktuální stav hodnocení žádostí přijatých do programu OPPK 2.1 je následující:

  • Dokončuje se odborné posouzení projektů
  • Následovat bude ex-ante hodnocení rizik (provedou finanční manažeři OPPK)
  • Výsledný seznam projektů bude následně projednán ve Výboru ZHMP pro informatiku a evropské fondy ZHMP. Termíny konání výboru jsou 6/5 a 6/6. Předpokládaný termín projednání je 6/6.
  • Vybrané projekty projedná a případně schválí Rada  Hl. města. V úvahu připadají termíny 11/6 a 18/6.
  • Následně projekty schvaluje Zastupitelstvo Hl. města. Předpokládaný termín je 20/6.

Aktualizace 7/5/2013: Projekt LL je již obodován. Stav zpracování v aplikaci Benefit7 je nově „Projektová žádost ohodnocena, dosáhla min. bodové hranice“. Minimální bodová hranice pro projekty ve všech oblastech podpory je 50. Projekt LL tedy dosáhl 50 a více bodů. Přesná bodová hranice se (zatím) nezveřejňuje, bude známa až s tiskem do RHMP.

Projekt, jehož hodnocení nedosáhne minimální bodové hranice, nebude podpořen z programu OPPK. Pokud projekt splní bodovou hranici 50 bodů, ale finanční alokace vyhlášená pro danou oblast podpory je nižší než součet finančních požadavků všech projektů, které splnily bodovou hranici, pak se projekty, na které se nedostávají finanční prostředky, stávají projekty náhradními.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *