Územní řízení

Aktualizováno 29.10.2012

pro projekt
Revitalizace sídlištních ploch ,,Letňanské lentilky“  – 1. fáze (etapa 1-3)

V pondělí, 29. října 2012, 14:00 hod

V rámci územního řízení se bude konat veřejné ústní jednání. Do té doby je možné nahlížet do dokumentace ke stavbě na odboru výstavby a územního rozhodování, Bechyňská 639, Praha 9-Letňany (nejlépe v úředních hodinách: Po, St od 8.30 hod. do 17.00 hod, Út, Čt od 8.30 do 14.30 hod., Pá od 8.30 do 10.30 hod, nejlépe po telefonické domluvě v kanc. č. 3.36 ve 2. patře).

U takto významného projektu, který se dotýká velkého počtu lidí, mne překvapilo, že začátek veřejného ústního jednání byl stanoven na hodinu, kdy je většina lidí v zaměstnání. Vložil jsem proto na web lentilek komentář, ve kterém jsem upozornil na veřejné ústní jednání a zakončil jej otázkou:
„Většina občanů musí být ve 14 hodin ještě v zaměstnání. Bylo by možné posunout začátek veřejného jednání alespoň o dvě hodiny?“.
Můj text se vzápětí ocitnul na webu lentilek jako součást příspěvku „Územní řízení Letňanských lentilek„, otázka ani odpověď se však neobjevila.
Podobně jako já, se ptal 10.10. v sekci Otázky a odpovědi na webu letnany.cz, p. Petr:
„Proč je setkání občanů ohledně Lentilek dne 29.10. už ve 14 hod, což je pro občany nemožné navštívit?
„.
Odpověděl radní Mikulecký:
„Toto není setkání s občany o projektu Letňanských lentilek, které by pořádala Radnice. Jedná se o veřejné projednání v rámci územního řízení, což je v kompetenci stavebního úřadu a zasahování radního do těchto záležitostí by nebylo legálně přípustné.“
Zareagoval jsem:
„Připojuji se k dotazu p. Petra a prosím o odpověď Ing. Ryčla, vedoucího odboru výstavby a územního rozhodování, zda je či není možné posunout začátek jednání alespoň o dvě hodiny.“.
Kupodivu neodpověděl p. Ryčl, ale tajemník úřadu Ing. Gerhard:

„Nezlobte se, ale začátek jednání není možné posouvat dle přání jednotlivců. Každý, kdo by měl případnou připomínku, může ji podat písemně přes podatelnu ÚMČ Praha 18. Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlížet na OVÚR v úředních hodinách nejlépe po telefonické domluvě. Pokud by se z řad veřejnosti účastnilo více osob, vyzve je stavební úřad, aby si zvolili ze svých řad společného zmocněnce, protože by s největší pravděpodobností došlo ke zmaření účelu veřejného ústního jednání.“.

Krátce na to se na webu lentilek objevila moje otázka, zda by bylo možné začátek ústního projednávání posunout do odpoledních hodin. Odpovídal radní Mikulecký:
„Veřejné jednání předepsal stavební úřad v souladu se stavebním zákonem. Není v možnostech radního zasahovat do úředního jednání nebo jinak ovlivňovat konání státní správy.“

Poté co jsem vložil:
„Prosím, mohl by se vyjádřit k možnosti posunutí začátku veřejného ústního jednání vedoucí odboru výstavby a územního rozhodování, Ing. Ryčl?“
,
nejen že se komentář neobjevil, ale zmizela i předchozí otázka a odpověď radního Mikuleckého.
Ptám se, proč není možné, aby na jednoduchou otázku odpověděl přímo oslovený vedoucí odboru, Ing. Ryčl?

Úsměvná (?) je odpověď Ing. Gerharda v sekci OaO. Ano, občané mohou podávat i písemné připomínky, ale v pondělí se bude konat veřejné   Ú S T N Í   jednání. Při ústním jednání mohou zúčastnění např. klást otázky předkladateli, vyslechnout si připomínky a vyjádření ostatních účastníků řízení a přítomných, a v případě potřeby reagovat – nadiktovat své připomínky, námitky či stanoviska do protokolu. Ten kdo se nebude moci jednání zúčastnit je o tyto možnosti připraven!

Aktualizováno 29.10.2012
Společenství pro dům čp. 450
dnes zveřejnilo své námitky k projektu lentilek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *