Předseda komise „životního prostředí“ prosazuje parkoviště na úkor zeleně?

 

zobrazeno 531 x

V zápisu komise RSŽP z 6. března stojí:

Nová parkovací místa na sídlišti

„JM představil záměr na vybudování nových parkovacích míst (mimo projekt Letňanských lentilek). Komise v diskusi nedošla je (sic!) jednoznačnému stanovisku. PF upozorňoval, že komise ŽP musí prosazovat ochranu zeleně a nemůže souhlasit se zabírání zelených ploch ve prospěch nových parkovacích míst. JM upozorňoval na problémy s parkováním na celém sídlišti a potřebou řešit je mj. i zabíráním zelených ploch, které nejsou občany využívány nebo pouze minimálně. Komise bude vyzvána ke stanovisku do příštího jednání, a proto byli všichni členové požádáni o vlasti (sic!) vlastní vyjádření k záměru do 31/3/2013.“
Zvýraznění V.Č

Velmi oceňuji stanovisko člena komise Pavla Filípka. Naopak jsem doslava znechucen názorem JM. Podobné vyjádření bych pochopil např. u předsedy komise pro dopravu, ale je dle mého názoru zcela neakceptovatelné u předsedy komise pro ŽP. Ten by měl zelené plochy hájit (stejně jako PF), bez ohledu na to jestli jsou více či méně lidmi využívány. Vždyť jejich funkce je daleko širší než jak je chápe JM. Jsem opravdu zvědav, jak se k záleitosti vyjádří zbývající členové komise.Zvláštní je i tolerance JM k nesprávně parkujícím řidičům na sídlišti. V článku Problémy s parkováním na sídlišti lze nalézt i tyto věty:

Řidiči se snaží zaparkovat, kdekoli to jde, ať už je to legální nebo ne. Není možné jim vyčítat, že stojí i na místech, kde mohou trochu bránit v provozu.

Neznamená to, že p. radní je tolerantní i k parkování na travnatých plochách?

Samozřejmě mne také zajímalo o kterou lokalitu se jedná a položil jsem tedy dotaz do sekce Otázky na odpovědi na webu www.letnany.cz

Nová parkovací místa na sídlišti (Václav Čadek, 28.3.2013 20:11)

Prosím, můžete upřesnit o kterou lokalitu se jedná a kdo je autorem projektu? Děkuji. V.Č.

Přišla okamžitá odpověď:Odpovídá: 29.3.2013 , Gerhard

Do vydání konečného stanoviska komise RGŽP (sic!) nebudu sdělovat žádné dílčí informace vzhledem k tomu, že se jedná o záměr a ne projektové řešení. Jsem přesvědčen o tom, že konečné řešení bude před případnou realizací včas prezentováno veřejnosti.

Dobrá, jedná se zatím jen o záměr. Proč ale ty tajnosti s lokalitou a autorstvím tohoto záměru? A pak se mi na mysl dere jedno známe přísloví. To o kozlovi a zahradníkovi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *