Ozdravný prořez porostu borovic na valu v Malkovského ulici

 

zobrazeno 584 x

Aktualizováno 24.3.2013
V Letňanských listech, v článku Val v Malkovského ulici čeká další úprava Ing. Pavla Filípka, byl avizován záměr probírky borovic na valu. Z článku cituji tu část, kde je zásah zmiňován:

“ … na konci roku 2012 se zablýsklo na lepší časy. Městská část získala do správy řadu pozemků na sídlišti včetně valu, a proto mohly začít úpravy zeleně. Stromy na úpatí valu byly prořezány. Práci provedla profesionální firma objednaná a financovaná Úřadem městské části Praha 18. A poměrně dobře. (Hodnocení výsledku je ale subjektivní – z mého pohledu nemusel být zásah v některých částech tak razantní.).
Zatím se však neřešil zásadní problém valu, tedy přehuštění borovic. Byly vyřezány suché stromy, ale na valu prozatím zůstali nemocní jedinci (napadení houbou Sphaeropsis sapinea, sypavkou borovou aj.). Následně by tedy mělo dojít k provzdušnění, a tím pádem k záchraně zdravých stromů jako celku.
Neutěšenou situaci potvrdily i dva dendrologické posudky, jejichž vypracování zadal ÚMČ. Proto byla situace následně řešena na jednání komise regenerace sídliště a životního prostředí. Zde byl předložen následující návrh postupu: má-li se zkvalitnit stav valu, především jeho protihluková, hygienická a estetická funkce, je bezpodmínečně nutná radikální probírka borovic – přibližně o jednu třetinu. Přednostně je třeba odstranit stromy napadené houbou a ty, které rostou uvnitř porostu, ne vně. Komise návrh podpořila a doporučila provést zásah profesionální firmou v průběhu letošní zimy, a to pod dohledem členů komise RSŽP a nezávislého dendrologa.“

Plánovaný zásah bude proveden v posledním březnovém týdnu firmou SZS – zahradnictví Chládek. Odstraněna by měla být cca 1/4 stromů (původní záměr odstranit přibližně jednu třetinu stromů byl přehodnocen). Stromy, určené k odstranění mají být předem označeny odborným pracovníkem. V případě potřeby dalších informací k zásahu je možné se obrátit na Ing. Filípka (tel. 739 246 207).Osobně s plánovaným zásahem souhlasím. Měl být proveden dávno v minulosti, jak píše Ing. Filípek ve výše citovaném článku, ale i nyní, pokud bude odborně a citlivě proveden, by měl porostu na valu prospět. Můj názor se opírá o vyjádření zkušeného zahradního a krajinného architekta, který situaci na místě zná.

Nicméně mrzí mne, že v případě výsledku plánovaného referenda ve prospěch parkoviště, budou finanční prostředky na probírku borovic vynaloženy zbytečně. Komise RSŽP bohužel odmítla  i jen  diskutovat o mém návrhu provést co nejdříve referendum a teprve podle jeho výsledku řešit porost na valu (opakovaně jsem tento návrh vkládal na web lentilek, 4x byl smazán).  Dle radního Mikuleckého se referendum  může konat až poté, co bude vypracována projektová dokumentace k příslušné fázi lentilek. Pokud však má být referendum spravedlivé, měly by být v projektu zpracovány obě varianty – nejen parkoviště s protihlukovou stěnou, ale i projekt revitalizace valu. Monokultura borovic na valu není dlouhodobě perspektivní. Borovice není schopna odspodu znovu obrazit. Pro zachování protihlukové funkce valu bude nutné porost doplnit novou výsadbou. To že radnice odmítá odpovědět na jednoduchou otázku, zda bude projekt lentilek zpracován variantně pro oba možné výsledky referenda ve mně vzbuzuje podezření, že současná akce má sloužit jen k uchlácholení příznivců zachování valu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *