Lentilky na listopadovém zastupitelstvu

 

zobrazeno 541 x

Aktualizováno 29.11.2012 a 4.12.2012

Ve středu 28. 11. 2012 se koná řádné zasedání zastupitelstva. Hned první projednávaný bod se týká realizace projektu Letňanské lentilky (předkládá radní Jan Mikulecký PhD).

Ze zápisu rady ze dne 8. listopadu je zřejmé, o co se konkrétně jedná:

Bod č. 5

K realizaci projektu Letňanské lentilky

Předkládá: radní Mikulecký

Odbor: OKS                           Zpracoval: Mikulecký

5.1 Usnesení č. 432/23/12

  1. RMČ souhlasí s předložením projektové žádosti „Letňanské lentilky“ s celkovým rozpočtem 38 058 212 Kč v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost.
  2. RMČ schvaluje poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Prahy 18, tj. 2 854 366 Kč.
  3. RMČ schvaluje poskytnutí finančních prostředků na krytí způsobilých výdajů projektu nad rámec výdajů dle čl. 2 tohoto usnesení ve výši 5 203 846 Kč z rozpočtu Městské části Prahy 18.
  4. RMČ schvaluje financování nezpůsobilých výdajů projektu.
  5. RMČ ukládá starostovi předložit toto usnesení v rozsahu bodu 1 – 4 na následujícím jednání ZMČ.
  6. RMČ ukládá starostovi po schválení ZMČ podat projektovou žádost v rámci vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha Konkurenceschopnost

5.5            Hlasování:      pro   6              proti              0            zdržel se    0

Usnesení bylo přijato.
Konec citace ze zápisu rady

Předkladatel na schůzi zastupitelstva přijal za svůj návrh zastupitele Ondřeje Miffka a čtyři původní předložené body byly doplněny o bod pátý: 
ZMČ ukládá RMČ, aby v případě schválení projektové žádosti byly pro výběr zhotovitele prací, v rámci posouzení ekonomické výhodnosti nabídek uchazečů, využity pouze objektivně měřitelná kritéria a váha kritéria „nabídková cena“ činila minimálně 90%.

Zvýší se tak transparentnost výběrového řízení, sníží se pravděpodobnost případných odvolání núspěšných uchazečů a (hlavně) může dojít ke značné úspoře finančních prostředků. Zastupitelstvo takto doplněný návrh přijalo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *