Fórum Zdravého města 2013

zobrazeno 878 x

Přijďme v co největším počtu podpořit val v Malkovského ulici.

Z webu MČ Praha Letňany:

I v letošním roce se bude konat veřejná diskuse o problémech, které občanům Letňan ztrpčují život a trápí je. Pokud si také chcete popovídat se zástupci veřejné správy a pracovníky Úřadu městské části Praha 18, přijďte v pondělí 13. května před půl šestou do obřadní síně radnice. Připravena je bohatá tombola a občerstvení zdarma!

Zde je oficiální pozvánka

Využijme příležitosti, přijďme v co největším počtu a ukažme, že chceme zachovat zelený val v Malkovského. Požadujme vypracování kvalitního projektu dosadby dřevin na valu a jeho realizaci. Je to potřeba, aby po letech zanedbané údržby, val opět plnil své funkce, které postupně ztrácí – ochranu před hlukem, prachem a zplodinami z dopravy. Více …

Aktuální stav dotační žádosti

zobrazeno 624 x

Převzato z webu Letňanské lentilky.

Projekt Letňanských lentilek žádá o dotace v rámci programu Operační program Praha Konkurenceschopnost. Žádost byla podána 29/11/2012 a stále probíhá její hodnocení. Výsledek, zda Letňanská dotační žádost uspěla, bude znám na konci školního roku. Více …

Projekt regenerace sídlišť na příkladu sídliště Letňany

zobrazeno 629 x

Jeden z obyvatel Malkovského mne upozornil na rozsáhlou studii „Projekt regenerace sídlišť na příkladu sídliště Letňany„.

Ve studii je uvedeno, že nejproblémovějším místem z hlediska hluku a emisí je křižovatka Tupolevova-Veselská a přilehlá oblast Malkovského. Více …

Magistrát zamítl odvolání SVJ 450 jako nepřípustné

 

zobrazeno 591 x

Ze stránek společenství 450:

Stavební odbor Magistrátu zaslal se dvouměsíčním zpožděním (!) své rozhodnutí ze dne 23.11.2012, kterým zamítl jako nepřípustné odvolání SVJ 450 do územního rozhodnutí Letňanských lentilek.
Aktivní legitimaci odvolatele přitom odvolací orgán zkoumal nikoliv podle stavebního zákona, který ji SVJ v tomto typu řízení bez dalšího přiznává, ale dovozuje ji z vymezení předmětu činnosti SVJ dle zákona o vlastnictví bytů. Argumentace MHMP je v této zásadní otázce nepřesvědčivá, podobně jako byla v případě prvoinstančního rozhodnutí. Navíc řízení je zatíženo procesní vadou, kdy se správní orgán napřed řádně nevypořádal s námitkami podjatosti úředních osob a úkonů opominutého účastníka.

Výbor Společenství, vázán vůlí pléna shromáždění z 18.9.2012, bude dále zastávat odmítavý postoj k projektu Letňanské lentilky a proti rozhodnutí podá správní žalobu s návrhem na odklad vykonatelnosti.

Příloha:

Lentilky na listopadovém zastupitelstvu

 

zobrazeno 549 x

Aktualizováno 29.11.2012 a 4.12.2012

Ve středu 28. 11. 2012 se koná řádné zasedání zastupitelstva. Hned první projednávaný bod se týká realizace projektu Letňanské lentilky (předkládá radní Jan Mikulecký PhD).

Ze zápisu rady ze dne 8. listopadu je zřejmé, o co se konkrétně jedná: Více …