Vznikne občanské sdružení “Za záchranu valu”?

 

zobrazeno 453 x

Likvidace zeleně v Dejvicích zeleň zmizelá

Tento obrázek s následujícím komentářem jsem dostal mailem od příznivce zachování valu:

Stalo se 1.4.2013 v Dejvicích. Docela si říkám, jestli to není předobraz našeho valu. Lidé z okolí tam „zaspali“, a než se vzpamatovali, tak bylo po zeleni.

V dalším mailu přišel návrh na zřízení občanského sdružení „Za záchranu valu“. Osobně se mi tento nápad, v případě, že by se zapojil dostatečný počet lidí, líbí. Sdružení má oproti jedinci silnější pozici při jednání s úřady. Hlavní výhodou sdružení je možnost zúčastnit se správních řízení, pokud je sdružení správně zaregisrováno na příslušných úřadech (výstavby a územního rozhodování, dopravy a životního prostředí). Připomínky a námitky o.s. musí být úřady v rozhodnutí písemně vypořádány. Lze využít možnost odvolat se k nadřízenému orgánu apod.

Rád bych znal Váš názor na ustanovení Občanského sdružení. Prosím zájemce o případné členství aby se ozvali. Uvítám i návrhy na název OS.

Odposlechnuto

 

zobrazeno 733 x

„Vždyť ten val tu stejně nebude“,

odpověděl pracovník firmy, která v září prováděla údržbu zeleně na valu, na otázku:

„Proč jsou odstraňovány ze svahu valu některé stromy a keře a zbývající porost na svahu od země odvětvován?“

Pozn.: Val nemá vypadat „hezky“. To že byly vymýceny keře a dřeviny na svazích valu, jej připravilo o část jeho funkce. U valu není prioritou jeho estetické působení, ale jeho funkce. Má chránit před hlukem, poletavým prachem a zplodinami z dopravy. Tyto funkce jsou úměrné objemu zelené hmoty na valu. Více …